Nacházíte se na: Úvodní strana » Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy

TIP : Poštovné účtované za zaslání objednávky

TIP : Jak postupujeme při vracení a výměnách zboží?

TIP : Kompletní informace právně závazné pro náš eshop vyjádřený v Obchodních podmínkách

 

 

 

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

 

 

1. Právo odstoupit od smlouvy

 

1.1.

Do 14 dnů máte právo od této smlouvy odstoupit bez udání důvodu.

 

1.2.

Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba převezmete zboží.

 

1.3.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od smlouvy informovat fi Dětské botičky MTG (viz kontaktní údaje v sekci Kontakty) formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, e-mailem nebo vložením do zásilky s vraceným zbožím). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností. Jeho vyplněním usnadníte a urychlíte vyřízení své žádosti.

 

1.4.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 

 

 

 

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

 

2.1.

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy (podmínkou je dodání zboží), všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený, zároveň přicházíte o bonus v podobě slevy na poštovném, které vám bylo účtováno - podrobnosti v Obchodních podmínkách). Neproplácíme náklady spojené s odesláním na naší adresu.

Pro vrácení plateb použijeme formu platby na účet, který jste uvedli resp. doložíte. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží.

 

2.2.

a) Převzetí zboží

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na této adrese Dětské botičky MTG, B.Četyny 15, 70030 Ostrava-Bělský Les. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

b) Náklady spojené s vrácením zboží

Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.

c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží

Odpovídáte za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

 

2.3.

Odstoupením od smlouvy se vynuluje vaše bodové konto a přícházíte tak o bonusy na příští nákup.

 

 

 

 

 

Formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej v balíku s vráceným zbožím zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

Adresát: Dětské botičky MTG, B.Četyny 15, 70030 Ostrava-Bělský Les

 

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

….....

 

 

Datum objednání zboží: 

Datum obdržení zboží (datum, kdy jsem zboží převzal/a): 

Číslo objednávky :

Vaše jméno a příjmení:

Vaše adresa:

Číslo účtu, na který bude poukázána částka :

Částka :

Datum uplatnění nároku :

Důvod vrácení : (tato informace není povinná a slouží nám pouze k interním účelům sloužícím ke zvýšení spokojenosti zákazníků)

 

 

Pokud zasíláte odstoupení v listinné podobě, připojte svůj podpis.

 

 

Neodesláním tohoto formuláře nezaníká právo na odstoupení od smlouvy. Není nutné jej vyplňovat. Postačí stručná výzva vložená do balíčku s vráceným zbožím. Neopomeňte nám však oznámit podstatné údaje pro vyřízení vašeho požadavku.

Skoč na navigaci
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s našim používáním souborů cookies. Souhlasím