Nacházíte se na: Úvodní strana » Vidět a být viděn

Vidět a být viděn

Základní pravidlo, kterého by se měl držet chodec i cyklista

 

 

Viditelnost a reflexní prvky: pro přežití chodců a cyklistů jsou v noci na silnici klíčové.

 

Dlouhodobě nejproblematičtější kategorií usmr-

cených osob v noci jsou stále chodci – v noci bylo

usmrceno v roce 2013 celkem 80 chodců, tj. 59,7 %.

Dále pak v nočních hodinách přijde o život přibližně

každý 4. usmrcený cyklista (15 cyklistů, tj. 25, 9 %).

Dalších 33 chodců bylo usmrceno v noci na komu-

nikacích s veřejným osvětlením. V reálném testu, kte-

rý se uskutečnil v podzemních garážích Technické

univerzity v Liberci, byla porovnána viditelnost tří

různě osvětlených cyklistů. Cyklista v tmavém oble-

čení na kole bez povinného vybavení (tedy bez osvět-

lení a odrazek), cyklista v pestrém a světlém obleče-

ní na kole řádně vybaveném pro jízdu v noci a cyklista

na stejném kole s použitím bundy osazené signalizačním

osvětlením a výraznými reflexními potisky. Rozdíly by-

ly propastné. „Test prokázal, že dobré osvětlení s re-

flexními potisky může být pro všechny, kteří se po-

hybují v silničním provozu, klíčové pro jejich přežití.

Vidět a být viděn, to je základní pravidlo, kterého by

se měl držet každý chodec a cyklista,“

uvedl šéf BESIPu Martin Farář.

 

 

Ruská ruleta

V našich končinách neustále hraje velká

část chodců a cyklistů jakousi ruskou rule-

tu, hru na náhodu, zda budou či nebudou ři-

dičem automobilu včas zaregistrováni. Za-

tímco u chodců zatím neplatí žádná povinnost

osvětlení či označení reflexním doplňkem, na cyklisty pa-

matuje Zákon o silničním provozu – cyklista je povinen

za snížené viditelnosti mít za jízdy rozsvícen světlomet s bí-

lým světlem, svítícím dopředu, a zadní svítilnu se svět-

lem červené barvy nebo přerušovaným světlem červené

barvy. Je-li vozovka dostatečně a souvisle osvětlena, mů-

že cyklista použít náhradou za světlomet svítilnu bílé bar-

vy s přerušovaným světlem. Aby cyklista dostál dikci zá-

kona, musí být jeho jízdní kolo patřičně vybaveno.

Bezpečí vs. Pohodlí

 

V televizní konfrontaci názorů odborníků z oblasti

bezpečnosti silničního provozu s cyklisty, zazněl z úst

jednoho z vyznavačů pohybu na jízdním kole názor, že

osvětlení, jak je dnes předepisuje zákon, je naprosto

dostatečné a za tragické nehody cyklistů stejně můžou

ve většině případů řidiči motorových vozidel. Ale jak tes-

ty v Liberci jasně prokázaly, používání reflexní vesty ne-

bo reflexních prvků na oděvu viditelnost chodců a cyk-

listů násobně zvyšuje. A to nejen v noci, nýbrž za všech

okolností, které přinášejí zhoršené podmínky třeba za

ranního nebo večerního šera. Úporná snaha některých

cyklistů nedopustit, aby svobodný pohyb v nemotori-

zované jedné stopě svazovaly nějaké další předpisy, je

sice zčásti pochopitelná, ale stále hrozivý počet na sil-

nicích usmrcených chodců a cyklistů rozhodně nejde

svádět jen na nepozornost řidičů.

Jistě: vzdálenost, na kterou má ři-

dič motorového vozidla dohled se ve

chvíli, kdy se za tmy míjí s protijedou-

cím vozidlem, a tedy přepne z dálkových

světel na potkávací, výrazně snižuje.

Úměrně tomu by měl snížit rychlost

jízdy, devadesátikilometrová rychlost

není v takové situaci úplně bezpečná.

Zodpovědní řidiči si to uvědomují.

 

 

Zákon to již nařizuje a zdravý rozum velí

Zodpovědní chodci a cyklisté by měli brát vážně me-

mento tragických dopravních nehod a neriskovat kvůli le-

nosti vybavit se reflexní vestou nebo alespoň reflexním prv-

kem. Příště mohou být obětí takové nehody sami.

 

 

www.ibesip.cz

převzato z časopisu SeTKání podzim 2014

celý text naleznete zde

 

 

 

Zebra radí:

  1. Vozovku přecházej na přehledném místě, pokud je v blízkosti přechod pro chodce, použij ho!
  2. Do vozovky smíš vstoupit po bezpečném rozhlédnutí. Pravidlo zní: 3x se rozhlédni: vlevo, vpravo, vlevo a rychle přejdi!
  3. Vždy si počínej tak, aby řidič měl šanci zastavit vozidlo před přechodem pro chodce!
  4. Do vozovky vstupuj, až když vozidla bezpečně zastaví, nikdy nevbíhej před jedoucí vozidla

 

Preventivní projekt "Zebra se za Tebe nerozhlédne!" je realizován ve spolupráci se Zdravotní pojišťovnou Ministerstva vnitra České republiky a BESIP Ministerstva dopravy České republiky.

Více preventivních rad a informacích zaměřených na chodce naleznete zde.

 

 

BUĎTE VIDĚT, PŘEŽIJETE!

Každý den, dochází na silnicích k vážným dopravním nehodám. Jejich oběťmi bývají často chodci. Příčinou mnoha tragických nehod je nedostatečná viditelnost. Auta mají povinnost svítit, chodci takovou možnost nemají, přitom jsou v silničním provozu ti nejzranitelnější.

"Vidět a být viděn" je základní pravidlo bezpečnosti na silnicích. Za snížené viditelnosti platí dvojnásob. Řidiči, kteří zranili chodce, se shodují na tom, že ho neviděli vůbec nebo příliš pozdě.

Viditelnost chodců lze zvýšit pomocí vhodně zvoleného oblečení, nášivek a doplňků ze speciálních materiálů. Jsou snadno dostupné a vůbec ne drahé.

ZVÝŠENÍ VIDITELNOSTI

Viditelnost lze zvýšit vhodnou barvou oblečení a doplňky z fluorescenčních, které zvyšují světelný kontrast vůči pozadí a prodlužují tak vzdálenost, na jakou může řidič chodce nebo cyklistu zaznamenat.

Fluorescenční materiály:

  • zvyšují viditelnost za denního světla a za soumraku, ve tmě však svou funkci ztrácejí,
  • nejčastěji používanými barvami jsou jasně žlutá, zelená a oranžová.

Reflexní materiály:

  • odrážejí světlo v úzkém kuželu zpět ke zdroji, a to až na vzdálenost kolem 200 m,
  • výrazně zvyšují viditelnost za tmy.

 

Reflexní materiál je v noci vidět na 10x větší vzdálenost než modré oblečení. Při rychlosti 75 km/h potřebuje řidič nejméně 1,5 s (31 m) na to, aby odpovídajícím způsobem zareagoval.

 

 

200 m  -  reflexní materiál
55 m - bílé oblečení 37 m - žluté oblečení

24 m - červené oblečení

18 m - modré oblečení
tabulka - viditelnost 

 

 

 

Test reflexních pásek: nejlepší odráží světlo 60krát lépe než ta nejhorší


Rozsvícený mobil ani bílé triko vám život na noční silnici určitě nezachrání. Raději si nakupte pořádné reflexní prvky, ideální jsou co nejširší pásky ve světlých barvách. I mezi nimi jsou ale obrovské rozdíly - schopnost odrážet světlo je u nejlepší z nich oproti poslední šedesátinásobná.

Pilotu Formule 1 trvá přibližně čtvrt sekundy, než stihne zareagovat na nečekaný podnět. Průměrný řidič je čtyřikrát pomalejší. Když jede večer utahaný z práce nebo rozrušený z husté chumelenice, jeho reakční doba se ještě významně prodlouží. A teď si představte, jak to dopadne, pokud šofér v takových podmínkách a rozpoložení potká na silnici „neviditelného“ chodce.

Obvykle tragicky, jak ukazují statistiky. Například loni zemřelo na silnicích přes 130 chodců, 60 procent z nich bylo usmrceno v noci.

Kompletní výsledky testu reflexních pásek najdete zde


Proto podle novely silničního zákona platí od února pro chodce povinnost nosit takzvané retroreflexní prvky, pokud se pohybují na neosvětlené silnici mimo obec za šera, tmy, v hustém dešti, sněžení nebo v tunelu.

Jestliže tedy za snížené viditelnosti může váš život záviset na plastovém náramku, který stojí přibližně jako jedna černá káva na bezince, nabízí se otázka: Jsou všechny stejně kvalitní?

Proto Test MF DNES nechal společně s BESIP otestovat 26 reflexních pásek. Ty jsme nakoupili na různých místech - v obchodech, na poštách, benzinkách i v e-shopech. Měření retroreflexe, tedy intenzity, s níž pásky odrážejí světlo, se ujala akreditovaná laboratoř Centra dopravního výzkumu.

Nejvíc je vidět svítivě žlutá
Na první pohled vypadají pásky na obou koncích kvalitativní škály prakticky stejně - světle zelené, plastové, samonavíjecí. „Ve skutečnosti nejde o barvu pásky, ale o množství a hustotu speciální skleněné hmoty, která v pásce zajišťuje odraz světla,“ vysvětluje princip vedoucí BESIP Martin Farář. To však laik zvenčí těžko pozná.

První rada, jak správně vybírat reflexní pásku, proto podle Faráře zní: „Zajímejte se o to, zda páska splňuje normu.“

Na mysli má normu číslo EN 471 nebo nově 20471. Údaj hledejte na obalu pásky nebo v přiloženém návodu. Jak ovšem test ukázal, kvalita retroreflexe nutně nemusí přímo souviset s kvalitou udávaných informací. Proto Farář doporučuje zvažovat i barvu.

„Barvu doporučujeme nejlépe svítivě žlutou, která je nejlépe viditelná, a dále červenou nebo zelenou,“ radí šéf BESIP.

TEST: Reflexní vesta může chodci zachránit život | (0:30) | video: iDNES.cz
Ačkoliv červená barva reflexních prvků vyhovuje technické normě, stejně je lepší volit co nejsvětlejší odstín - což potvrzují také výsledky testu. V první polovině žebříčku se neumístila žádná červená, dokonce ani oranžová páska, zato mezi posledními osmi jich mělo takovou barvu hned pět.

„Ideální je bílá a stříbrná, kde není nanesena žádná barva, která by tlumila reflexi. Barva totiž částečně pohltí světlo, které na ni dopadá, proto čím tmavší pásek bude, tím méně bude svítit,“ objasňuje důsledky fyzikálních zákonů Lukáš Pejpal z technologické společnosti 3M, která se zabývá vývojem a výrobou reflexních materiálů.

Třetí rada při výběru pásky je ryze praktická, totiž zkuste si pořídit co nejširší reflexní pruh.

A když už budete mít možnost, zvolte si pro nákup také osvědčeného prodejce. Ideální je získat pásku přímo s logem BESIP, mezi tři nejlepší se také dostaly dva produkty z nabídky České pošty.

V kabelce vám páska nepomůže. Kam s ní?
Nejlepší pro vaši bezpečnost by bylo, pokud by reflexní prvky kopírovaly obrys vaší postavy zepředu i zezadu. Ovšem komu by se chtělo chodit večer z hospody nebo z rande v reflexní vestě...

„Reflexní pásku umisťujeme směrem do vozovky, tedy na pravou stranu těla, a to na kotník či zápěstí,“ popisuje Martin Farář.

Máte-li ovšem k dispozici jenom jedinou pásku, je lepší ji umístit na kotník. „Světla auta totiž svítí odspodu, a osvítí tak pásku na kotníku dřív než na zápěstí,“ upozorňuje vedoucí BESIP. Jestliže máte reflexní pásek připevněný na zápěstí, pak si dávejte pozor, abyste ho nezakryli rukávem.

Odrazky a baterka v noci pomáhají. Porovnejte sami | (0:59) | video: iDNES.cz
Máte-li pocit, že stejně dobrou práci jako reflexní pásek vykoná například rozsvícený mobil, pamatujte, že nejen nesplníte povinnost danou zákonem, ale hlavně riskujete, že se telefon vybije a že vás řidič neuvidí.

Naopak kdybyste chtěli efekt reflexe ještě podtrhnout, můžete se v šeru či dešti rozzářit oblečením s fluorescenčními barvami. To sice nezajistí odraz světla, ale prodlouží vzdálenost, na niž vás řidič uvidí.

Rozhoduje každý metr navíc
Byť to vypadá jako kupecké přepočítávání kdejakého centimetru, není to zbytečná malichernost. Každý metr navíc, který má řidič k dispozici, aby zabrzdil nebo se vám bezpečně vyhnul, se na neosvětlené vozovce počítá.

Vězte tedy, že chodce s viditelnými reflexními prvky zaznamená řidič na vzdálenost 200 metrů. Při rychlosti 65 kilometrů za hodinu má proto dostatek času, aby zvládl rozpoznat možné nebezpečí, rozhodl se, co přesně udělat, provedl manévr a pohodlně ho dokončil.

V tmavém oblečení se vzdálenost, na niž jste u krajnice vidět, smrskne na pouhých 18 metrů. Ty při stejné rychlosti prosviští automobil za jedinou sekundu. „Řidič prakticky nemá šanci na chodce před sebou reagovat a bezpečně se mu vyhnout,“ zdůrazňuje Martin Farář.

A to se pořád bavíme o rychlosti, kterou se mimo obec vleče jenom málokdo. Při rychlosti 90 kilometrů za hodinu už potřebuje šofér na bezpečné minutí chodce alespoň 90 metrů, přitom i v bílém oblečení, které je po tom reflexním nejlepší, jste vidět jenom na vzdálenost 55 metrů.

Autoři: Iva Špačková, Magdalena Nová
Zdroj: http://ekonomika.idnes.cz/test-reflexni-pasky-pro-chodce-mf-dnes-dxl-/test.aspx?c=A161107_110235_test_jan#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=ekonomikah&utm_content=main

 

 

 

 

 Reflexní prvky můžete zakoupit v našem eshopu

 
Cena od: 39,- Kč

Reflexní páska na suchý zip

 
Skladem
Cena od: 39,- Kč

Reflexní páska na suchý zip

 
Skladem Tip
Cena od: 39,- Kč

Reflexní páska na suchý zip

 
Skladem
Cena od: 39,- Kč

Reflexní samonavíjecí páska

 
Skladem
Cena od: 39,- Kč

Reflexní samonavíjecí páska

 
Skladem
Cena od: 39,- Kč

Reflexní samonavíjecí páska

 
Skladem
Cena od: 39,- Kč

Reflexní nálepka

 
Skladem
Cena od: 39,- Kč

Reflexní nálepka

 
Skladem
Cena od: 39,- Kč

Reflexní nálepka

 
Skladem
Skoč na navigaci
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s našim používáním souborů cookies. Souhlasím