Nacházíte se na: Úvodní strana » Boty od nás

Boty od nás

TIP : tabulky a šablony pro správný výběr obuvi "Velikostní tabulka a šablona"

TIP : doplňující informace k měření a tabulky

 

Měření chodidla námi dodávaným měřidlem Plus12 určené k měření nouhou i vnitřku obuvi za akční cenu 249Kč

 

 


odchylka od udávané velikosti ve francouzském číslování              
udávaná velikost obuvi -2 -1,5 -1 -0,5 0 0,5 1 1,5
18 107 110 113 117 120 123 127 130
19 113 117 120 123 127 130 133 137
20 120 123 127 130 133 137 140 143
21 127 130 133 137 140 143 147 150
22 133 137 140 143 147 150 153 157
23 140 143 147 150 153 157 160 163
24 147 150 153 157 160 163 167 170
25 153 157 160 163 167 170 173 177
26 160 163 167 170 173 177 180 183
27 167 170 173 177 180 183 187 190
28 173 177 180 183 187 190 193 197
29 180 183 187 190 193 197 200 203
30 187 190 193 197 200 203 207 210
31 193 197 200 203 207 210 213 217
32 200 203 207 210 213 217 220 223
33 207 210 213 217 220 223 227 230
34 213 217 220 223 227 230 233 237
35 220 223 227 230 233 237 240 243
36 227 230 233 237 240 243 247 250
37 233 237 240 243 247 250 253 257
38 240 243 247 250 253 257 260 263
39 247 250 253 257 260 263 267 270
40 253 257 260 263 267 270 273 277
41 260 263 267 270 273 277 280 283
42 267 270 273 277 280 283 287 290
43 273 277 280 283 287 290 293 297
44 280 283 287 290 293 297 300 303
45 287 290 293 297 300 303 307 310
46 293 297 300 303 307 310 313 317

míry obuvi v mm              

 

Na našich stránkách se můžete setkat s označením velikostní odchylky od normované tabulky velikostí - odchylky, jež je uvedena na obuvi. Dle této tabulky snadno zjistíte rozměr dané obuvi. Vždy je nutno počítat s tolerancí ±2-4mm. Zcela přesně nelze obuv změřit - viz náš článek. Velikostně odpovídající jsou označeny "0", menší jsou se záporným znaménkem, větší s plusovým.
Příklad: je-li uvedena u produktu odchylka -1 číslo, je vnitřní prostor v obuvi u velikosti 32 přibližně 207mm.

 

U obuvi měříme vnitřní prostor v obuvi (nikoli stélku) tj. využitelný prostor pro chodidlo a uvádíme jej ve formě odchylky od uváděné velikosti na obuvi. Jde o orientační, ale zcela dostačující údaj, který zákazníkům pomůže s výběrem správné velikosti v obuvi. Tyto údaje nemohou být zcela přesné. Nepřesné zpravidla bývá již samotné měření chodidla zákazníkem. Vždy je tedy nutno počítat s jistou mírou tolerance při výběru. Na našich stránkách naleznete články jak měřit a vybírat vhodnou obuv.

 


 

 Postup při měření délky chodidla :

1 - najděte si klidné, volné místo u zdi, nábytku popř. spodní schod schodiště.

2 - vemte tvrdší papír a přisuňte jej k okraji zdi či schodu. Přechod mezi zdí a podlahou musí být ostrý bez zaoblení. Plochy musejí býti vůči sobě kolmé a rovné.

3 - postavte měřenou bosou osobu na papír tak, aby se její paty opíraly o zeď - postoj musí být rovný a obě nohy u zdi stejnoměrně zatížené. Osoba musí stát příčně ke zdi. Chodidlo pak bude svírat 90° úhel se zdi.

4 - vemte předmět s rovnou hranou, která je v pravém úhlu s podložkou. Např. pravoúhlé pravítko. Přisuňte jej zlehka před nejdelší prst. Chodidlo nyní bude stát mezi zdí a tímto předmětem a dotýkat se jich. Netlačte. Menším dětem povytáhněte prsty, narovnejte je a zlehka zatlačte na jejich nárt, aby prsty zůstaly v povytažené poloze - chodidlo narovnejte a natáhněte.

5 - tužkou si vyznačte polohu pravítka na papíru před palci.

6 - nyní změřte vzdálenost této rysky od kraje papíru, který byl přiložen u zdi.

7 - naměřená délka je rovna délce chodidla.

8 - k naměřené délce připočtěte požadovaný nadměrek podle typu obuvi (článek). Tato hodnota je odvislá od typu kupované obuvi.

9 - dle této hodnoty si podle Velikostní tabulky najděte vhodnou velikost. Vyberte vždy velikost nejbližší vyšší.

10 - v eshopu ve vybrané kategorii si navolte tuto velikost a vyberte vhodnou obuv. Je možné, že vám bude vyhovovat i jiná než vámi vypočtená velikost. Zpravidla výrobci vyráběji obuv menší.

11 - pokud obuv znáte, nebo je u produktu popis s naměřenou délkou vnitřního prostoru, je výběr již snadná operace. Pokud máte pochybnosti o správné volbě, připište do objednávky text s požadavkem na přeměření.

12 - zvažte koupi speciálního měřidla Plus12 z naší nabídky, který vám usnadní měření v budoucnu. Změří také vnitřní prostor v obuvi.

13 -  ostatní metody nepoužívejte. Jsou nepřesné a může dojít k diferenci až o dvě velikostní čísla.

14 - podrobný postup a jak měříme obuv my.

15 - máte-li atypický tvar chodidla, je důležité věnovat se i střihu obuvi, jeho šířce, tvaru stélky apod. Bez vyzkoušení konkrétní obuvi  je nákup obtížný a vyžádá si několikerou výměnu.

 

                    

Z prvního obrázku je zřejmé, že obuv se nemůže vybírat podle velikosti podešve. Vždy je obuv nutno obout. Druhý obrázek znázorňuje měření měřidlem Plus12.

 

 

                           

Často se opakující chyba měření v domácích podmínkách a bohužel i v některých obchodech, kdy stiskem špičky je nuceno dítě pokrčit prsty u nohou. Tento postup měření nedoporučujeme. Pokrčení prstů eliminujeme stlačením nártu. Podobným  nešvarem je vkládání prstu do patní části. Dítě tlakem chodidlo posune vpřed a prsty skrčí.

 

     

První snímek zachycuje správně zvolenou velikost obuvi. Druhý snímek nesvědčí o přílišné péči rodičů - dítěti se hůře chodí, vytvářejí se mu otlaky, hrozí úraz při klopýtnutí (nejen pohmoždění prstů, ale i pád s možnými následky) a rodiči hrozí ostuda, ne-li přímo opovržení okolí. Z obrázku je rovněž patrné, jak se prsty kroutí - delším nošením takové, zejména uzavřené obuvi, vznikne deformita celého chodidla. Třetí obrázek zobrazuje náčrt chodidla s doporučovaným nadměrkem v obuvi.

 

Uváděné míry v eshopu - způsob měření

Mějte na paměti, že výrobci mají veliký rozptyl mezi udávanou a skutečnou velikostí obuvi. Rozdíly nejsou pouze mezi jednotlivými výrobci, ale i u jednoho výrobce v rozdílných modelech obuvi. Pokud tedy obuv neznáte, uvádějte v objednávkách délku chodidla a požadovaný nadměrek. Vyhnete se tak nutné výměně zboží.

U produktů je zpravidla informace týkající se složení výrobku a tabulka změřených délek té které velikosti. Zboží sami přeměřujeme. Vlastností usně je její poddajnost. Není tedy možné určit délku přesně. Pro měření se využívá měřidlo k tomuto účelu určené /Plus 12/ a měří se buďto stélka nebo vnitřní rozměr. Zde může vzniknout rozdíl tak, že stélky nebývají přesně podle vnitřního rozměru obuvi. S ohledem na množství párů není možné všechny proměřit. Vždy je vybrán náhodný vzorek. Uváděné míry jsou tedy s tolerancí cca do ±4mm.

Pro měření používáme měřidlo k tomuto účelu určené (Plus 12). Měříme vnitřní rozměr obuvi nikoli stélku. Stélky  mohou být rozměrově jiné, než je délka obuvi, protože rozměr nášlapné části může být kratší. Vlastností usně je její poddajnost proto nelze změřit vnitřek obuvi zcela přesně - je možné naměřit při každém dalším měření mírně odlišný rozměr. Výrobce také pracuje s mírnou odchylkou. Proto u každého produktu počítejte s tolerancí ±4mm, která není pro nákup podstatná. Není v našich možnostech změřit všechny prodávané páry. Vždy měříme náhodný vzorek z uvedeného vzoru. Zákazník si může na požádání nechat konkrétní obuv nechat proměřit. Špatně zvolená délka obuvi není důvodem k reklamaci. Zboží je však možné vrátit nebo vyměnit.